Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN NÔNG DÂN VÀ NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN

Quĩ Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) triển khai khảo sát “Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối người dân nông thôn”. Đề nghị các đầu mối được phân công tại các tỉnh được điều tra hỗ trợ thu thập các thông tin liên quan đến hộ nông thôn theo mẫu phiếu đính kèm.
Các thông tin về số phiếu và địa bàn mỗi tỉnh cụ thể như sau:
- Mỗi tỉnh điều tra 100 hộ: Trong mỗi tỉnh chọn 2 huyện, mỗi huyện chọn 2 xã. Mỗi xã điều tra 25 hộ
- Số hộ được điều tra có đủ đại diện hộ nghèo, hộ không nghèo; hộ nông nghiệp, hộ phi nông nghiệp (trong đó tốt nhất gồm hộ có thành viên làm việc tại các doanh nghiệp, hoặc làm việc thời vụ ở trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh)
- Thông tin khảo sát hộ gia đình sẽ được điền vào theo đường link trực tuyến và hoàn thành khảo sát trước ngày 10/6/2020;

Điền phiếu online tại địa chỉ hhttp://covid19.ipsard.gov.vn/vn/default.aspx.

Trong quá trình điền phiếu có thể nhấn nút LƯU ở cuối trang để lưu nội dung thông tin đã nhập để tiếp tục hoàn thiện và chỉnh sửa.

Sau khi đã hoàn thiện mỗi phiếu hỏi, hãy nhấn nút NỘP BẢNG HỎI HOÀN THIỆN ở cuối trang để kết thúc phiếu điều tra và chuyển sang phiếu mới. LƯU Ý, những trường nội dung bắt buộc cần được điền đủ thông tin thì mới có thể NỘP BẢNG HỎI HOÀN THIỆN. Ban điều phối Dự án sẽ nghiệm thu số phiếu hoàn thiện của mỗi account được cấp cho từng tỉnh.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các quý cơ quan!

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn Thị Hải Linh, điện thoại  024 37282550, DĐ: 0938061486. Email: n2linhvn@gmail.com           
Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 


 

Các tin khác